Şartlar ve Koşullar

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: RB GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: MEŞRUTİYET MAHALLESİ KODAMAN SK. ÇOLAK APT. Uygun. NO: 18/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi Dairesi / Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No: 734 164 8234

Telefon: 02122320234
E-posta: noreply@inthemoodforlove.com.tr

ALICI: ………

Ad Soyad:
TC Kimlik No:
Doğum tarihi:
Ticari Ünvan (Varsa): ......
Adres:
Vergi Dairesi (Varsa):
Vergi Kimlik No:
Telefon: ......
E-posta: .....


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI tarafından SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş edilir.

2.2. ALICI, SATICI'nın adı, unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, ilgili vergiler dahil satış fiyatı, yöntemi hakkında SATICI tarafından elektronik ortamda açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. ödeme, teslimat koşulları ve maliyeti vb. satışa konu ürüne ilişkin tüm ön bilgiler ve "Cayma Hakkı"nın kullanılması, şikayet ve itirazların resmi makamlara iletilmesi. ALICI ayrıca söz konusu ön bilgileri teyit etmeyi ve ardından ürünleri sipariş etmeyi kabul ve beyan eder.

2.3. http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesinde yer alan ön bilgiler ve ALICI'nın vermiş olduğu sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME ÜRÜNÜ

3.1. Elektronik ortamda satın alınan sözleşme konusu ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış fiyatı, ödeme şekli, alıcı taraf, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo bedeli vb. bilgileri aşağıdaki gibidir.

3.2. Faturanın düzenlendiği kişi ile siparişi veren kişi aynı kişi olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler doğru, eksiksiz ve doğru olmalıdır. ALICI, bilgilerin yanlış veya eksik verilmesinden doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Satıcı, gerekli gördüğünde ve/veya Alıcı tarafından sağlanan bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda siparişi askıya alma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişle ilgili herhangi bir sorun tespit ederse veya Alıcı tarafından sağlanan telefon, e-posta ve posta adresi aracılığıyla Alıcı ile iletişime geçmezse; Satıcı, sipariş işlemeyi 15 (onbeş) gün süreyle askıya alma hakkına sahip olacaktır. Alıcı'nın bu süre zarfında Satıcı ile iletişime geçerek siparişi teyit etmesi beklenir. Bu süre içinde Alıcı'dan herhangi bir yanıt gelmezse, Satıcı siparişi tek taraflı olarak feshetme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Satın Alınan Ürün / Ürünler:
İsim, Kod: … adet
Toplam Satış Fiyatı: …. -DENEMEK
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Alıcı:
Telefon numarası:
Teslimat adresi:
Faturayı Düzenleyen Kişi/Kurum:
Fatura adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:
Kargo Ücreti: … -TRY
E-posta: …..

MADDE 4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, 30 (otuz) gün içinde ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşlara teslim edilir. Bu süre önceden ve yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte beyan edilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür.

4.4. Sözleşme konusu ürünün temin edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok sorunu yaşanması halinde ALICI'ya açık ve net bir şekilde bilgi verilir ve ardından ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir veya ALICI bekleyebilir. ALICI'nın kararı doğrultusunda ürün tekrar stoklara girebilir veya sipariş iptal edilebilir.

4.5. SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünü yerine getirmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durum derhal ALICI'ya bildirilir ve ALICI tarafından ödenen paranın tamamı ve varsa ödeme belgeleri ALICI'ya iade edilir ve işbu Sözleşme en geç 10 (on) gün içinde feshedilir. Bu durumda ALICI, SATICI'dan ayrıca herhangi bir maddi ve manevi tazminat talep etmeyecektir.

4.6. http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesi üzerinden 18 (on sekiz) yaşından küçük hiç kimse alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI'nın Sözleşme'de beyan ettiği yaşı esas alacaktır. Ancak yaşı ile ilgili yanlış beyanda bulunmasından tamamen ALICI sorumlu olup, SATICI sorumlu tutulamaz.vb.

4.7. Sistem arızalarından kaynaklanan tipografik hatalardan ve/veya fiyat hatalarından ve sisteme yetkisiz ve hukuka aykırı müdahalelerden kaynaklanan tipografik hatalardan ve/veya fiyat hatalarından SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, bu hatalardan dolayı SATICI'dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ALICI, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir sebep halleri dışında eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

5.2. ALICI, sipariş vermekle işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve teyit ettiğini ve işbu Sözleşme'de belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödeme yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı, ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şartına tabidir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulur.

5.4. Ürünün teslimini müteakip, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce hukuka aykırı kullanılması veya sair bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşlarının ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI; teslim edilmiş ise ürünü 10 (on) gün içinde SATICI'ya iade etmek. Bu durumda kargo ücreti ALICI'ya aittir.

5.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka herhangi bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, alıcı kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve/veya alıcının sözleşme konusu ürünü teslim almamasından SATICI sorumlu tutulamaz. alıcı. Bu durumda sorumluluk ALICI'ya aittir.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ve ezik, kırık, hasarlı ve ambalajı zarar görmüş ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, sözleşme konusu ürünü kargo/kargo şirketinden teslim aldığı takdirde, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI, tesliminden sonra ürünün usulüne uygun saklanmasından münhasıran sorumludur.

5.7. Ayıpların Sözleşme'nin imza tarihinde ve/veya teslimat tarihinde ALICI'ya bildirildiği veya bildirilmesinin beklendiği hallerde SATICI, Sözleşme'ye aykırılık nedeniyle herhangi bir hak iddia edemez. Diğer ayıplara ve gizli ayıplara karşı ALICI'nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan doğan seçimlik hakkı saklıdır.

5.8. ALICI, satın aldığı ürünü iade etmek isterse, iade sürecinde ürüne ve ambalajına zarar vermeyeceğini, fatura aslını ve irsaliyesini iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesi aracılığıyla SATICI'nın adı, unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile satışa konu ürünlerin temel nitelikleri hakkında elektronik ortamda açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. , ilgili vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masraflar vb. satışa konu ürüne ilişkin tüm ön bilgiler ve "Cayma Hakkı"nın kullanılması, şikayet ve itirazların resmi makamlara iletilmesi. ALICI ayrıca söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit edeceğini kabul ve beyan eder.

5.10. Bir önceki maddeye istinaden ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarına ilişkin talimat, ürün kullanım talimatları ve olası durumlara karşı alınan önlemlerin yer aldığı www.inthemoodforlove.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürlerini okuyup bilgi sahibi olacağını ve bu hususları elektronik ortamda teyit edeceğini ayrıca kabul ve beyan eder.

5.11.6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince SATICI'nın ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü marka, patent, bilgi ve görsel malzeme üzerindeki hakları Patentlerin Korunmasına Dair Yönetmelik ve Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır. ALICI, bu alışveriş kapsamında kullanılan her türlü marka, fotoğraf, bilgi ve görsel malzemenin SATICI'ya veya söz konusu marka, fotoğraf, bilgi ve görsel malzemenin Tescil Sahibine ait olduğunu; ALICI ayrıca bu bilgi ve materyalleri gizli tutmayı, başka bir amaçla kullanmamayı ve 3. şahıslara ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- SİPARİŞ/ÖDEME İŞLEMLERİ

6.1. ALICI'nın http://www.inthemoodforlove.com internet sitesinde alışveriş sepetine eklediği ürünlerin KDV dahil toplam bedeli (taksitli satışlarda taksitlerin toplam tutarı) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, POS cihazıilgili bankanın e. Bu nedenle siparişler kargoya verilmeden önce müşteriye sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay E-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

6.2. ALICI, http://www.inthemoodforlove.com internet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) veya nakit havale yoluyla sipariş verebilir. Banka havalesi ve/veya EFT işlemi sırasında “Gönderen Bilgileri” Fatura Bilgileri ile aynı olmalı ve sipariş numarası belirtilmelidir. Kapıda ödeme veya posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir. Sipariş tarihini takip eden bir hafta içinde ilgili banka havalesinin yapılmaması durumunda ilgili banka havalesi iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, ilgili tutarın kredi kartı hesabından tahsil edildiği veya havalenin (EFT) SATICI'nın banka hesaplarına ulaştığı an olup, siparişin verildiği saat değildir.

6.3. Sipariş ve/veya ödeme sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar veya kredi kartı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar, Sözleşme'de belirtilen telefon, faks, e-posta vb. iletişim yöntemlerinden biri veya birkaçı ile ALICI'ya bildirilecektir.


MADDE 7- TESLİMAT USULÜ

7.1. ALICI'ya sipariş teyidi e-postasının gönderilmesi ile ürün/ürünler, masrafı SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasına teslim edilir.

7.2.Ürün/ürünler, ALICI'nın adresine SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onay e-postasının gönderilmesini takip eden 30 gündür. Bu süre ALICI'ya önceden ve yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilir. ALICI, sevkiyat detaylarındaki hatalar ve/veya eksiklikler, çeşitli toplumsal olaylar ve doğal afetler nedeniyle teslimatın gecikmesinden ve SATICI'nın elinde olmayan sebeplerle teslimatın gecikmesinden SATICI'yı sorumlu tutamaz.

7.3. ALICI'nın veya ürünün ALICI'dan başka herhangi bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi durumunda, alıcı kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya üründeki hata ve/veya eksikliklerden kaynaklanan ek kargo masraflarından SATICI sorumlu tutulamaz. gönderi detayları ve/veya ALICI belirtilen adreste bulunamıyorsa. Ürün/ürünler belirtilen tarihte teslim edilmezse teslimat sorunları noreply@inthemoodforlove.com.tr e-posta adresi kullanılarak müşteri hizmetlerine bildirilmelidir.

7.4. Hasarlı paketler teslim alınmamalı ve Kargo Şirketi yetkilisinden tutanak tutması istenmelidir. Paketin reddedilmesi ve tutanak tutulması halinde bu durumun ALICI'ya ait tutanak örneği ile birlikte SATICI müşteri hizmetlerine en kısa sürede bildirilmesi gerekmektedir. ALICI, teslim aldığı ürünün eksiksiz, ayıpsız ve sağlam olduğunu kabul ve beyan eder.

7.5. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmesi ALICI veya Banka tarafından iptal edilirse SATICI'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 8- CAYMA HAKKI VE ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ:

8.1. ALICI, ürünün kendisine ve/veya belirleyeceği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılabilmesi için ALICI'ya veya 3. kişiye teslim edilmiş olan fatura aslının iade edilmesi zorunludur. ALICI, ürünle birlikte teslim ettiği SATICI'ya ait faturaların iki nüshasının ilgili bölümlerini doldurup imzalamalı, bir nüshasını ürünle birlikte SATICI'ya gönderip diğer nüshasını saklamalıdır.

8.2. İade edilen ürün/ürünlerin kargo ücreti ALICI'ya aittir.

8.3. ALICI'nın özel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya üretilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

8.4. ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, ALICI'nın ödediği tutarı ve varsa ödeme belgelerini, iade edilen ürünü ve bildirimi içeren faturayı kendisine ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde ALICI'ya iade eder. ALICI'ya herhangi bir masraf veya masraf yüklemeden cayma. Cayma ve iade bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 5 (beş) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Orijinal ürünün iade edilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir.

8.5. Bir ürünün iade edilebilmesi için öncelikle bu konunun ALICI tarafından SATICI müşteri hizmetlerine bildirilmesi gerekmektedir. Daha sonra iade edilecek ürün, ürün iadesine ilişkin bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI'ya teslim eden Kargo Şirketi tarafından SATICI'ya ulaştırılmalıdır. SATICI'ya iade edilen ürün, belirtilen şartları taşıyorsaÜrün iadesi kabul edilir ve ilgili tutar ALICI'nın kredi kartına/hesabına iade edilir. Ürün iade edilene kadar geri ödeme yapılmaz. İadelerin kredi kartı hesabına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

8.6. Alışverişin kredi kartı ile ve taksitli yapılması durumunda kredi kartı hesabına iade şu şekilde olacaktır: Banka, ALICI'nın ürünü satın aldığı taksit sayısı kadar ALICI'ya iade edecektir. SATICI, ürün bedelinin tamamını bankaya tek seferde ödedikten sonra, tarafların menfaati için talep edilen iade tutarları Banka tarafından taksitli olarak taşıyan hesaplara aktarılacaktır. 1 (bir) iade için, iade tarihi ile hesap kesim tarihi çakışmadığı takdirde her ay karta yansıtılacak ve iade işleminden önce ödenen taksitler, taksitlerin tamamlanmasını müteakip ALICI tarafından tahsil edilecek ve bu tutar mahsup edilecektir. mevcut borç ve yükümlülüklerinden.

8.7. Kart ile satın alınan ürün ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereğince ALICI'ya nakit ödeme yapamayacaktır. Üye iş yeri yani SATICI, iade işlemi yapılması halinde ilgili yazılım aracılığıyla iadeyi yapacak olup, SATICI bankaya nakden veya hesaben ödeme yapmakla yükümlü olduğundan ve yukarıda detaylandırılan prosedür gereği nakit ödeme yapamamaktadır. ALICI'ya. Kredi kartına iade, ALICI'nın bankaya tek seferde ödeme yapmasını müteakip Banka tarafından yukarıdaki prosedüre göre yapılacaktır.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEP

9.1. İşbu Sözleşmenin imza tarihinde mevcut olmayan veya öngörülemeyecek olan durumlar ve Tarafların makul kontrolü dışındaki nedenler (doğal afetler, savaş, terör eylemleri, isyan, mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi, müsadere dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli arıza vb.) Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile karşılaşan Taraf, durumu diğer Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir.


9.2. Mücbir sebep süresince Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı sorumlu tutulamazlar. Söz konusu mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 10- GARANTİ

Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılan ve temizlenen ürünler aşağıda belirtilen şartlar dahilinde her türlü imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. SATICI'nın garanti yükümlülüğü 4077 sayılı Kanun kapsamına giren tüketicilere karşıdır. Ticari nitelikli hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 11- GİZLİLİK

11.1. ALICI'nın işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu bilgiler ile ödeme amacıyla SATICI'ya vermiş olduğu bilgi ve veriler SATICI tarafından üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. SATICI, bu bilgileri ancak idari/yasal yükümlülüğün varlığı kapsamında açıklayacaktır. ALICI'nın kredi kartı bilgileri SATICI'nın veri tabanında tutulmamaktadır.

11.2. ALICI'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri SATICI tarafından standart ürün teslimatı ve bilgilendirme işlemleri için kullanılabilir. ALICI işbu Sözleşme ile kendisine yeni kampanyalar, promosyon bilgileri ve yeni ürünlerle ilgili bilgilerin gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.


MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME VE İcra Daireleri:

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilan ettiği değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı hallerde Asliye Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 13- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme'nin tarihi, ALICI'nın siparişi verdiği …./…./…… tarihidir. Siparişin tamamlanması ile birlikte ALICI işbu Sözleşme'nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

Bu belge SATICI tarafından …/…/… tarihinde düzenlenmiştir. ALICI olarak, işbu Satış ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu'nda yazılı olan tüm hususları okudum, anladım ve kabul ediyorum ve burada yer alan tüm hususları onaylayıp onaylıyorum.