MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: RB GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres MEŞRUTİYET MAHALLESİ KODAMAN SK. ÇOLAK APT. Apt. NO: 18/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi Dairesi/ Mecidiyeköy V.D
Vergi No 734 164 8234

Telefon: 02122320234
E-posta: noreply@inthemoodforlove.com.tr

ALICI: ………

Adı/Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Varsa Ünvanı: ......
Adresi:
Varsa Vergi Dairesi:
Vergi No:
Telefon: ......
E-posta: .....


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

2.3. http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. Elektronik ortamda alınan işbu sözleşme konusu ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. Fatura edilecek kişi ile siparişi veren kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlarda oluşabilecek her türlü zararı ve doğacak her türlü sorumluluğu tek başına üstlendiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.3. SATICI gerekli gördüğü durumlarda ve/veya ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ve/veya ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin teslimat sürecini 15 (onbeş) gün süreyle dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre içinde SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi ve siparişi teyid etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, siparişi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir.

Alınan Ürün /Ürünler:
Adı, kodu : … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL
E-posta: …..

MADDE 4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI, derhal açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilip vereceği karar doğrultusunda kendisine ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya ürünün stoklara girmesi ya da stok probleminin ortadan kalkması beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir.

4.5. SATICI’nın, sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

4.6. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.inthemoodforlove.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas almaktadır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı tüm sorumluluk kendisine ait olup, SATICI’nın bu hususta hiçbir sorumluluğu ve/veya kendisine yöneltilecek hiçbir talep bulunmamaktadır.

4.7. İnternet sitesindeki sistem hatalarından meydana gelen tanıtım ve/veya fiyat yanlışlıklarından, internet sitesine yasadışı yollarla yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve/veya fiyat hatalarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden ALICI, SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 5- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı, bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ya da başkaca herhangi bir sebeple ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde kargo ücreti ALICI’ya aittir.

5.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve/veya teslim alan kişinin ALICI’ya teslim etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz, tamamen ALICI sorumludur.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, teslim aldığı ürünün tam, hasarsız ve sağlam olduğu beyan ve kabul eder. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, tamamen ve tek başına ALICI’ya aittir.

5.7. ALICI; sözleşmenin kurulduğu ve/veya ürünün teslim tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz, SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Bunların dışındaki ayıplara ve gizli ayıplara karşı ALICI’nın Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’dan doğan seçimlik hakları saklıdır.

5.8. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, http://www. inthemoodforlove.com.tr internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.10. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.inthemoodforlove.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.11.SATICI’nın tüm marka, patent, ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri açısından 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 Sayılı Patentlerin Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Haksız Rekabetin Önlenmesine dair mevzuat hükümleri uyarınca sair tüm hakları saklıdır. ALICI, yaptığı işbu alışveriş kapsamında kullanılan her türlü marka, fotoğraf, bilgi ve görsel malzemenin SATICI’ya veya söz konusu markanın, fotoğrafın, bilgi ve belgenin tescil sahibine ait olduğunu, bu bilgi ve malzemeleri saklı tutacağını, başka yerde hiçbir amaçla kullanmayacağını ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 6- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

6.1. ALICI tarafından http://www.inthemoodforlove.com internet sitesinden alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL. tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

6.2. ALICI’ya http://www.inthemoodforlove.com’da; kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile veya nakit banka havalesi ile sipariş imkanları sunulmuştur. ALICI, Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

6.3. Sipariş ve/veya ödeme sürecindeki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.


MADDE 7- TESLİMAT PROSEDÜRÜ

7.1. ALICI’ya sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, masrafı SATICI’ya ait olmak üzere ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

7.2.Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden itibaren 30 gündür. Bu süre ALICI’ya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Sevk bilgilerinde yanlışlık ve/veya eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinin uzamasından ve her halükarda SATICI’dan kaynaklanmayan teslimat gecikmelerinden ALICI, SATICI’yı sorumlu tutamaz, SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

7.3. ALICI’nın ya da ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günlerde ürün/ürünler ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine noreply@inthemoodforlove.com.tr e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

7.4. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. ALICI, teslim aldığı ürünün tam, hasarsız ve sağlam olduğu beyan ve kabul eder.

7.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödemesi ALICI ya da Banka tarafından iptal edilir ise, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


MADDE 8- CAYMA HAKKI VE ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ:

8.1. ALICI, malın kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması için 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI’nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi, diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.

8.2. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanır.

8.3. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

8.4. ALICI’ının cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını ve ürünün iade alınmasını takip eden 5 (beş) iş günü içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

8.5. Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak ALICI tarfaından müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI’nın kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin ALCI kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

8.6. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumundakonuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

8.7. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır.


MADDE 10-GARANTİ

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir. SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.


MADDE 11- GİZLİLİK

11.1. ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
SATICI bu bilgileri yalnızca idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. ALICI’nın Kredi Kartı bilgileri SATICI nezdinde saklanmamaktadır.

11.2. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılabilir. İşbu sözleşme ile ALICI, kampanya bilgilerinin, yeni ürünler hakkında bilgilerin, promosyon bilgilerinin SATICI tarafından kendisine gönderilmesine açıkça onay verdiğini beyan ve kabul eder.


MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 13- SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği ../../…. tarihidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu belge …/…/… tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben ALICI olarak, işbu Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşme metninde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.